top of page
lupinfoto-forlossning-fotograf-12.jpg

Jag är legitimerad barnmorska.

Min roll under förlossningen är framförallt att fokusera på att du och din partner ska få en så positiv och stärkande förlossningsupplevelse som möjligt och vid behov bidra med kompletterande medicinsk information eller stöd.

 

När förlossningen startar kan jag komma hem till er och göra en första medicinsk bedömning.

Jag kan lyssna på fosterljud och undersöka hur barnet trängt ned och ligger i bäckenet. Jag kan undersöka om modermunnen börjat öppna på sig. Vi kan då tillsammans avgöra när det är dags att åka in till sjukhuset. Så länge jag är hemma hos er under värkarbetet så tar jag även ett medicinskt ansvar inom ramen för min barnmorskelegitimation.

För att kunna göra det har jag tecknat en patientskadeförsäkring som jag använder mig av när jag arbetar som hembarnmorska. Jag är även registrerad som vårdgivare hos IVO. Kontroller av förlossningsarbetet i hemmet journalförs av mig.

 

När vi kommer fram till sjukhuset lämnar jag över det medicinska ansvaret till barnmorskorna (eller läkarna) som arbetar på förlossningen och fokuserar hela min uppmärksamhet på det emotionella stödet och medicinsk rådgivning.

 

Som barnmorskedoula förbinder jag mig att;

  • Att vara tillgänglig jour enl överenskommelse.

  • Att vid ett tillfälle träffas för att gå igenom specifika önskemål.

  • Att under jourtiden vara tillgänglig för konsultation, rådgivning eller samtal via sms, e post och telefon.

  • Att ta det medicinska ansvaret som barnmorska under latensfasen tills vi kommer fram till sjukhuset.

  • Att inställa mig till förlossning under dygnets alla timmar

  • Att kunna under dygnets alla timmar komma hem till er för att bedöma om förlossningen startat och hur långt den framskridit. 

  • Under den aktiva delen av förlossningen finnas för er som par och stötta i de medicinska besluten.

  • Ibland om poolen är ledig kan ni få hyra den för att använda hemma under latensfas, pris 1500 kr.

  • Om ni beslutar att ej boka efter församtalet genomförts debiteras 650kr, detta ingår vid bokning.

Priset för att hyra mig som barnmorskedoula är

20 000 kr för vaginalförstföderska

15 000 kr för omföderska

Pris för församtal som ej leder till bokning 650kr  

Pristillägg kan förekomma vid situationer som vid ort långt bort eller att jag måste komma långt i förväg.

 Vid behov görs en avbetalningsplan.

Priserna gäller from 1 december 2021

 

Delad jour, dubbel glädje

Ibland händer det att jag måste prioritera att finnas för de som föder hemma. Då känns det tryggt att jag och Linnea som är doula samarbetar. Ibland kan vi dela på jouren, ibland blir Linnea er primära doula. Kostnad för oss när vi delar på jouren är 17 500kr

 

Vem är Linnea

"Jag heter Linnea och jobbar som doula. Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av graviditet, födande och föräldraskap, något som också utvecklades när jag själv var gravid och födde barn! Att få finnas med som en trygg person inför och under ett utav livets största ögonblick känns meningsfullt för mig på så många sätt - för mig handlar doulandet om kvinnohälsa, feminism och återknyta till den urgamla kvinnotraditionen där kvinnor alltid har funnits med för att dela med sig av sina erfarenheter, sitt lugn, styrka och praktiska kunskaper. Jag önskar att få göra detsamma!"

IMG_20220924_172013_064.jpg
bottom of page