lupinfoto-forlossning-fotograf-12.jpg

Jag är legitimerad barnmorska.

Min roll under förlossningen är framförallt att fokusera på att du och din partner ska få en så positiv och stärkande förlossningsupplevelse som möjligt och vid behov bidra med kompletterande medicinsk information eller stöd.

 

När förlossningen startar kan jag komma hem till er och göra en första medicinsk bedömning.

Jag kan lyssna på fosterljud och undersöka hur barnet trängt ned och ligger i bäckenet. Jag kan undersöka om modermunnen börjat öppna på sig. Vi kan då tillsammans avgöra när det är dags att åka in till sjukhuset. Så länge jag är hemma hos er under värkarbetet så tar jag även ett medicinskt ansvar inom ramen för min barnmorskelegitimation.

För att kunna göra det har jag tecknat en patientskadeförsäkring som jag använder mig av när jag arbetar som hembarnmorska. Jag är även registrerad som vårdgivare hos IVO. Kontroller av förlossningsarbetet i hemmet journalförs av mig.

 

När vi kommer fram till sjukhuset lämnar jag över det medicinska ansvaret till barnmorskorna (eller läkarna) som arbetar på förlossningen och fokuserar hela min uppmärksamhet på det emotionella stödet och medicinsk rådgivning.

 

Som barnmorskedoula förbinder jag mig att;

  • Att vara tillgänglig jour enl överenskommelse.

  • Att vid ett tillfälle träffas för att gå igenom specifika önskemål.

  • Att under jourtiden vara tillgänglig för konsultation, rådgivning eller samtal via sms, e post och telefon.

  • Att ta det medicinska ansvaret som barnmorska under latensfasen tills vi kommer fram till sjukhuset.

  • Att inställa mig till förlossning under dygnets alla timmar

  • Att kunna under dygnets alla timmar komma hem till er för att bedöma om förlossningen startat och hur långt den framskridit. 

  • Under den aktiva delen av förlossningen finnas för er som par och stötta i de medicinska besluten.

  • Ibland om poolen är ledig kan ni få låna den för att använda hemma under latensfas.

Priset för att hyra mig som barnmorskedoula är

20 000 kr för förstföderska

15 000 kr för omföderska

 Vid behov görs en avbetalningsplan.

Priserna gäller from 1 december 2021