top of page

Att föda sitt barn är en av de störta händelserna i livet. Det är en händelse som följer med och påverkar oss på många sätt.  En positiv förlossningsupplevelse och en upplevelse som är stärkande för kvinnan och paret främjar anknytning och minskar risk för depression. Jag bistår dig om du vill föda ditt barn i trygghet i ditt hem. Jag utformar ett avtal som är anpassat för dig och din familj. Det ingår oftast 5 veckors jour och förlossningspool om du vill föda i vatten.

lupinfoto-forlossning-fotograf-51.jpg
lupinfoto-forlossning-fotograf-105.jpg

Jag är legitimerad barnmorska. Det betyder att så länge förlossningen är normal tar jag fullt medicinskt ansvar. Jag ansvarar även att upplysa er om jag anser att förlossningen är komplicerad.

Min roll under förlossningen är även att fokusera på att du och din partner ska få en så positiv och stärkande förlossningsupplevelse som möjligt. Här kan jag guida med hjälpa av mina kunskaper om profylax, massage, akupressur och spinning babies. Allt efter era önskemål.

 

Jag kan lyssna på fosterljud och undersöka hur barnet trängt ned och ligger i bäckenet. Jag kan om ni önskar undersöka om modermunnen börjat öppna på sig.  Så länge jag är hemma hos er under värkarbetet så tar jag även ett medicinskt ansvar inom ramen för min barnmorskelegitimation. För att kunna göra det har jag tecknat en patientskadeförsäkring som jag använder mig av när jag arbetar som hembarnmorska. Jag är även registrerad som vårdgivare hos IVO. Kontroller av förlossningsarbetet i hemmet journalförs av mig. Om vi kom måste avbryta hemförlossningen och åka till sjukhuset lämnar jag över det medicinska ansvaret till barnmorskorna (eller läkarna) som arbetar på förlossningen och fokuserar hela min uppmärksamhet på det emotionella stödet men kan ge er medicinska råd.

Efter förlossningen hjälper jag er med råd om amning. Jag kan mäta och väga barnet. Jag gör en födelseanmälan till skatteverket så ert barn får ett personnummer.

Att föda barn hemma med legitimerad barnmorska är lika säkert som att föda på sjukhus. Skulle komplikationer uppstå flyttas förlossningen till sjukhus. Du kan själv boka tid för PKU och barnläkarundersökning efter förlossningen. Jag kan även komma hem till er och ta PKU provet om ni så önskar.

lupinfoto-forlossning-fotograf-117.jpg

Det fantastiska bilderna är från en födsel som jag bistod vid.

Bilderna är tagna av Fotograf Sandra Lundberg, Lupin foto.

Klicka här för att titta på hennes sida; 

Prishöjning from 1/9
35 000 Förstföderska
27 500 Omföderska 

Priset för privat hemfödsel är; 
30 000 kr för förstföderska
25 000 kr för omföderska
Pristillägg kan förekomma vid situationer som ort långt bort eller att jag måste komma långt i förväg.

Vid behov görs en avbetalningsplan.
Pris för 
församtal som ej leder till bokning, 650kr.

 

 

bottom of page